Saltar al contingut principal
Bretxa salarial entre homes i dones
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2017 14,3 13,5 15,5 14,5
2016 14,9 14,8 16,1 15,1
2015 13,9 14,1 16,5 15,4
2014 16,5 14,9 16,8 15,7
2013 19,9 17,8 17,1 16,0
2012 20,2 18,7 17,6 16,4
2011 19,8 17,6 17,3 16,2
2010 18,4 16,2 17,0 15,8
2009 18,5 16,7 .. ..
2008 19,8 16,1 .. ..
2007 17,1 18,1 .. ..
2006 17,9 17,9 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2020. Sèries revisades l' 11 de desembre de 2020.

Nota metodològica

Aquest indicador, conegut en anglès com a "gender pay gap", es calcula a partir de les dades de l'Enquesta d'estructura salarial realitzada per l'INE. La bretxa salarial entre homes i dones es defineix com la diferència entre la mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i la mitjana del guany salarial brut per hora de les dones com a percentatge de la mitjana del guany salarial brut per hora dels homes.

La població objecte d'estudi són tots els treballadors per compte d'altri que prestin els seus serveis en empreses de 10 o més treballadors sense restriccions pel que fa a l'edat i a les hores treballades.

L'àmbit de cobertura sectorial són les empreses l'activitat econòmica de les quals s'englobi en els sectors de la indústria, la construcció i els serveis. S'exclou l'administració pública, les llars que ocupen personal domèstic i els organismes extraterritorials.

El concepte de guany salarial utilitzat inclou els pagaments per hores extraordinàries, però no els pagaments extraordinaris.