Saltar al contingut principal
Deute públic respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 33,4 95,5 84,1 79,3
2018 34,4 97,6 85,8 80,4
2017 35,1 98,6 87,8 82,1
2016 35,3 99,2 90,0 83,8
2015 35,6 99,3 90,9 84,9
2014 33,0 100,7 92,8 87,0
2013 30,3 95,8 92,6 86,3
2012 27,1 86,3 90,7 84,4
2011 22,2 69,9 87,7 82,0
2010 17,7 60,5 85,8 79,6
2009 12,8 53,3 80,2 74,0
2008 10,0 39,7 69,6 61,3
2007 7,8 35,8 65,9 58,1
2006 7,8 39,1 68,3 60,7
2005 8,3 42,4 70,3 62,2
2004 7,5 45,4 69,6 61,7
2003 7,2 47,7 69,3 61,1
2002 7,7 51,2 68,0 59,5
2001 8,1 54,0 68,0 59,9
2000 8,3 57,8 69,0 60,6
Unitats: % del PIB.
Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el cas de Catalunya les dades es refereixen al sector públic consolidat de l'Administració autonòmica.

Darrera actualització: 15 de maig de 2020.

Nota metodològica

Aquest indicador mostra el deute brut consolidat del govern general com a percentatge del PIB.

El sector governamental general comprèn els subsectors de govern central, govern regional, govern municipal i fons de la Seguretat Social. El PIB utilitzat com a denominador és el producte interior brut a preus de mercat corrents. El deute es valora pel seu valor nominal, i el deute de moneda estrangera és convertit a moneda nacional a partir de les taxes de canvi de final d'any (encara que s'apliquen regles especials per a contractes).

Les dades nacionals per al sector governamental general es consoliden entre els subsectors. Les dades bàsiques s'expressen en la moneda nacional, convertida en euro usant el tipus de canvi d'any final per l'euro proporcionat pel Banc Central Europeu.

El deute governamental general es defineix com a deute brut consolidat i es valora per valor nominal a preus de final d'any.

El deute governamental general (segons les definicions del SEC 2010) es descompon en moneda i dipòsits (AF.2), valors distints d'accions (AF.3), i préstecs (AF.4).

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.