Saltar al contingut principal
Comerç exterior. Importacions
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 93.037,4 (p) 332.204,6 .. 2.053.688,0
2018 90.898,9 330.635,8 .. 1.980.248,1
2017 85.167,8 311.651,2 .. 1.854.278,7
2016 78.158,9 281.056,8 .. 1.706.614,5
2015 76.988,2 281.222,1 .. 1.725.313,3
2014 72.908,7 270.172,6 .. 1.687.684,8
2013 67.859,8 256.455,1 .. 1.687.030,8
2012 70.323,9 262.561,1 .. 1.797.798,8
2011 72.173,2 270.550,3 .. 1.729.368,6
2010 67.621,1 246.673,8 .. 1.529.088,9
2009 57.663,8 210.222,1 .. 1.236.474,0
2008 77.233,9 286.104,9 .. 1.585.410,4
2007 80.337,7 284.057,8 .. 1.450.918,5
2006 74.787,8 261.784,2 .. 1.368.462,0
2005 67.813,3 232.124,3 .. 1.183.508,4
2004 60.731,0 207.678,2 .. 1.026.933,9
2003 54.344,7 184.408,0 .. 935.509,5
2002 51.891,8 174.603,2 .. 936.907,9
2001 50.497,9 .. .. ..
2000 48.761,7 .. .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç exterior. Exportacions
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 73.878,8 (p) 297.983,4 .. 2.038.744,9
2018 71.226,3 293.458,8 .. 1.958.202,8
2017 69.669,2 283.094,6 .. 1.878.570,0
2016 65.161,0 262.041,3 .. 1.745.289,1
2015 63.906,3 254.599,4 .. 1.790.396,2
2014 60.313,7 244.287,2 .. 1.704.016,5
2013 58.981,3 239.314,4 .. 1.736.509,1
2012 58.880,7 229.802,4 .. 1.685.060,9
2011 54.989,2 220.223,2 .. 1.554.418,5
2010 48.871,6 191.911,9 .. 1.353.954,3
2009 41.461,7 162.990,0 .. 1.094.359,5
2008 50.515,7 191.387,9 .. 1.309.129,6
2007 49.678,4 184.821,1 .. 1.234.470,4
2006 47.216,0 170.210,9 .. 1.152.429,4
2005 42.703,4 154.846,4 .. 1.049.520,6
2004 39.485,1 146.814,7 .. 945.242,2
2003 37.648,5 138.036,2 .. 861.955,4
2002 37.275,9 132.917,9 .. 885.335,2
2001 36.694,5 .. .. ..
2000 33.796,5 .. .. ..
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de juny de 2020.

Nota metodològica

Les estadístiques en comerç internacional mesuren el valor dels béns comercialitzats entre els estats membres de la Unió Europea (comerç intracomunitari) i el dels béns comercialitzats pels estats membres de la UE amb els països que no pertanyen a la UE (comerç extracomunitari). Les dades per a la Unió Europea i la zona euro engloben únicament el comerç extracomunitari. En canvi, les dades per països inclouen tant el comerç intracomunitari com l'extracomunitari.

Les exportacions de mercaderies extracomunitàries són les que surten del territori de la Unió Europea cap a un tercer país. Les exportacions intracomunitàries fan referència a les mercaderies que surten d'un estat membre de la UE cap a un altre estat membre.

Les importacions de mercaderies extracomunitàries són les que entren al territori de la Unió Europea des d'un tercer país. Les importacions intracomunitàries fan referència a les mercaderies que arriben a un estat membre des d'un altre estat membre.

La informació estadística s'obté dels agents de comerç a les duanes (àmbit extracomunitari) i de les declaracions d'Intrastat (àmbit intracomunitari). Els estats membres recopilen i transmeten les dades de comerç internacional a Eurostat seguint la legislació vigent. L'aplicació de diferents conceptes i definicions pot fer que hi hagi diferències entre les dades per països publicades per Eurostat i les publicades a nivell nacional. Per a més informació consultar la Guia de l'usuari de les estadístiques europees de comerç internacional de béns.

Taules disponibles

  • Comerç exterior