Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH)

Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 1,8 1,7 1,7 1,9
2017 2,2 2,0 1,5 1,7
2016 0,1 -0,3 0,2 0,3
2015 -0,2 -0,6 0,0 0,0
2014 0,1 -0,2 0,4 0,5
2013 1,7 1,5 1,3 1,5
2012 2,9 2,4 2,5 2,6
2011 3,3 3,0 2,7 3,1
2010 2,0 2,0 1,6 2,1
2009 0,2 -0,2 0,3 1,0
2008 4,1 4,1 3,3 3,7
2007 3,0 2,8 2,2 2,4
2006 3,7 3,6 2,2 2,3
2005 3,9 3,4 2,2 2,3
2004 3,5 3,1 2,2 2,3
2003 3,5 3,1 2,1 2,1
2002 3,7 3,6 2,3 2,5
2001 3,5 2,8 2,4 3,2
2000 3,8 3,5 2,2 ..
Unitats: %.
Font Catalunya: INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(1) L'IPC de Catalunya està calculat amb la base 2016=100 i no està harmonitzat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 15 de gener del 2019. Sèries revisades el 6 de febrer del 2019.

Nota metodològica

Taxa de variació mitjana anual dels índexs harmonitzats de preus de consum (IPCH).

Les dades s'expressen en relació amb el període de referència 2015=100.

Els índexs harmonitzats de preus de consum (IPCH) estan dissenyats per poder fer comparacions internacionals de la inflació dels preus que paguen els consumidors.

Els IPCH estan pensats per mesurar canvis de preu "purs", utilitzant una metodologia harmonitzada. Per aconseguir-ho, posen al marc tècnic un seguit de regulacions. Cobreixen, entre altres, els nivells mínims per a l'ajustament de qualitat, mostreig, cobertura i fórmula d'agregació bàsica. Els IPCH són índexs del tipus Laspeyres.

L'IPC de Catalunya està calculat amb la base 2016=100 i no està harmonitzat.