Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari

Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 -10,1 (p) .. .. ..
2019 -1,2 0,6 (p) -1,3 -0,8
2018 0,3 0,4 (p) 0,7 1,2
2017 4,0 3,2 (p) 3,0 3,3
2016 3,6 1,7 (p) 1,6 1,7
2015 2,4 3,4 (p) 2,6 2,7
2014 1,6 1,4 (p) 1,0 1,4
2013 1,0 -1,8 (p) -0,8 -0,7
2012 -5,0 -6,9 (p) -2,4 -2,0
2011 -0,3 -1,7 (p) 3,4 3,6
2010 4,3 0,8 (p) 7,2 7,2
2009 -15,2 -15,8 (p) -14,8 -14,3
2008 -9,0 -7,6 (p) -1,8 -1,7
2007 1,4 1,8 (p) 3,8 4,0
2006 5,1 3,9 (p) 4,1 4,4
2005 -1,0 0,9 (p) 1,6 2,0
2004 0,8 1,6 (p) 2,2 2,6
2003 0,0 1,3 (p) 0,3 0,6
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021.

Nota metodològica

L'objectiu de l'índex de producció és mesurar canvis en el volum de producció a intervals propers i regulars, normalment mensualment. Proporciona una mesura de la tendència de volum en el valor afegit durant un període de referència donat. L'índex de producció és una mesura teòrica que ha de ser aproximada per mesures pràctiques.

El valor afegit a preus bàsics es pot calcular des de facturació (excepte VAT i uns altres impostos deduïbles similars directament relacionats amb la facturació), més producció capitalitzada, més altres ingressos operatius més o menys els canvis a existències, menys les compres de béns i serveis, menys impostos en productes que estan connectats amb facturació però no deduïbles més algunes subvencions en productes rebuts.

L'IPI es presenta corregit d'efecte calendari, amb base 2015=100.