Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària sense usos no energètics

Consum d'energia primària sense usos no energètics
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2017 21,9 125,6 1.097,6 1.561,6
2016 21,3 119,2 1.087,9 1.546,9
2015 21,0 118,6 1.082,7 1.537,5
2014 20,4 114,2 1.061,9 1.511,3
2013 20,5 116,1 1.106,0 1.573,7
2012 21,3 123,4 1.112,7 1.589,4
2011 21,6 123,0 1.121,6 1.600,6
2010 23,0 123,3 1.163,4 1.660,2
2009 21,7 123,4 1.127,0 1.597,4
2008 23,3 134,4 1.191,4 1.696,9
2007 23,9 139,4 1.191,7 1.701,6
2006 23,5 136,7 1.211,6 1.729,2
2005 23,6 136,6 1.206,5 1.720,0
2004 23,7 133,3 1.202,6 1.713,9
2003 23,2 126,6 1.184,8 1.698,1
2002 22,0 121,8 1.155,0 1.657,1
2001 21,4 118,0 1.155,1 1.659,9
2000 20,5 115,0 1.124,4 1.619,4
Unitats: Milions de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28: 1.483. Objectiu Espanya: 119,8.

Darrera actualització: 5 de desembre de 2019.

Nota metodològica

El consum d'energia primària sense usos no energètics mesura la demanda d'energia total d'un país. Considera el consum del mateix sector de l'energia, les pèrdues que es produeixen en la seva transformació (per exemple, de petroli o gas a electricitat) i distribució, i el consum que en fan els consumidors finals. Exclou les fonts d'energia utilitzades per a usos no energètics, com ara el petroli utilitzat per a la fabricació de plàstics.

Aquesta xifra és rellevant per mesurar el consum d'energia real i per poder comparar-la amb els objectius d'estalvi d'energia per a l'any 2020, segons la Directiva 2012/27/EU. Aquest objectiu fa referència a una reducció del 20% del consum d'energia primària sense usos no energètics per a l'any 2020 respecte d'aquest mateix consum si no s'haguessin aplicat polítiques d'estalvi i eficiència energètica.