Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària. Per productes

Consum d'energia primària. Total 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 25.518 100,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum d'energia primària. Carbó 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 37 0,1
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum d'energia primària. Petroli i derivats 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 11.752 46,1
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum d'energia primària. Gas natural 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 5.577 21,9
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum d'energia primària. Energia nuclear 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 6.389 25,0
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Consum d'energia primària. Energies renovables i altres 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 1.764 6,9
Espanya .. ..
Zona euro .. ..
Unió Europea .. ..
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de desembre de 2019.

Nota metodològica

El consum d'energia primària és la demanda total d'energia d'un país o regió. Representa la quantitat d'energia necessària per satisfer el consum intern de l'àrea geogràfica considerada. Inclou el consum d'energia que fa el mateix sector energètic, les pèrdues associades a la transformació i distribució, el consum d'energia fet pels consumidors finals, i té en compte les diferències estadístiques que hi pugui haver.

Es calcula com la suma de la producció primària, els productes recuperats, les importacions netes, la variació d'estocs, i es resta a aquesta quantitat el subministrament de combustible a vaixells de transport marítim internacional.