Saltar al contingut principal

Consum interior brut d'energia. Per productes

Consum interior brut d'energia. Total 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 25.371 100,0
Espanya 126.970 100,0
Zona euro 1.154.567 100,0
Unió Europea-27 1.456.004 100,0
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum interior brut d'energia. Carbó 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 35 0,1
Espanya 4.902 3,9
Zona euro 97.824 8,5
Unió Europea-27 171.052 11,7
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum interior brut d'energia. Petroli i derivats 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 11.673 46,0
Espanya 56.162 44,2
Zona euro 417.354 36,1
Unió Europea-27 502.177 34,5
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum interior brut d'energia. Gas natural 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 5.822 22,9
Espanya 30.897 24,3
Zona euro 285.569 24,7
Unió Europea-27 335.684 23,1
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum interior brut d'energia. Energia nuclear 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 6.220 24,5
Espanya 15.218 12,0
Zona euro 161.887 14,0
Unió Europea-27 196.928 13,5
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum interior brut d'energia. Energies renovables i altres 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 1.621 6,4
Espanya 19.791 15,6
Zona euro 191.933 16,6
Unió Europea-27 250.165 17,2
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

Nota metodològica

El consum interior brut d'energia és la demanda total d'energia d'un país o regió. Representa la quantitat d'energia necessària per satisfer el consum intern de l'àrea geogràfica considerada. Inclou el consum d'energia que fa el mateix sector energètic, les pèrdues associades a la transformació i distribució, el consum d'energia fet pels consumidors finals, i té en compte les diferències estadístiques que hi pugui haver.

Es calcula com la suma de la producció primària, els productes recuperats, les importacions netes, la variació d'estocs, i es resta a aquesta quantitat el subministrament de combustible a vaixells de transport marítim internacional.