Saltar al contingut principal

Consum d'energia primària. Per productes

Consum d'energia primària. Total 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 23.198 100,0
Espanya 116.681 100,0
Zona euro 1.134.556 100,0
Unió Europea 1.607.754 100,0
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Carbó 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 32 0,1
Espanya 11.487 9,8
Zona euro 154.003 13,6
Unió Europea 269.046 16,7
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Petroli i derivats 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 10.301 44,4
Espanya 49.066 42,1
Zona euro 411.895 36,3
Unió Europea 551.804 34,3
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Gas natural 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 4.997 21,5
Espanya 23.667 20,3
Zona euro 239.553 21,1
Unió Europea 343.548 21,4
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Energia nuclear 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 6.004 25,9
Espanya 14.782 12,7
Zona euro 173.943 15,3
Unió Europea 226.140 14,1
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Consum d'energia primària. Energies renovables i altres 2014
Valor % sobre el total
Catalunya 1.864 8,0
Espanya 17.680 15,2
Zona euro 155.163 13,7
Unió Europea 217.217 13,5
Unitats: Milers de tep.
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 14 de novembre del 2016.

Nota metodològica

El consum d'energia primària és la demanda total d'energia d'un país o regió. Representa la quantitat d'energia necessària per satisfer el consum intern de l'àrea geogràfica considerada. Inclou el consum d'energia que fa el mateix sector energètic, les pèrdues associades a la transformació i distribució, el consum d'energia fet pels consumidors finals, i té en compte les diferències estadístiques que hi pugui haver.

Es calcula com la suma de la producció primària, els productes recuperats, les importacions netes, la variació d'estocs, i es resta a aquesta quantitat el subministrament de combustible a vaixells de transport marítim internacional.