Volum del transport de mercaderies respecte al PIB

Volum del transport de mercaderies respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2017 71,2 .. .. ..
2016 71,9 82,3 .. 90,4 (e)
2015 71,3 81,4 .. 88,9 (e)
2014 69,9 79,1 .. 89,4 (e)
2013 66,7 79,3 .. 90,6 (e)
2012 73,5 79,6 .. 89,7 (e)
2011 73,1 81,6 .. 91,8
2010 75,0 82,5 .. 93,2
2009 83,4 84,2 .. 90,9
2008 96,8 93,9 .. 98,4 (e)
2007 100,7 103,4 .. 100,6 (e)
2006 99,9 100,0 .. 100,0 (e)
2005 100,0 100,0 .. 100,0
2004 96,5 .. .. ..
2003 91,3 .. .. ..
2002 91,8 .. .. ..
2001 79,4 .. .. ..
2000 77,2 .. .. ..
Unitats: Índex base 2005=100.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Valor estimat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 9 de novembre del 2018.

Nota metodològica

Índex de volum de transport interior de mercaderies com a % del PIB.

Aquest indicador es defineix com la proporció entre les tones-quilòmetres (interiors) i el PIB (calculat en volums a taxes de canvi de l'any 2005), i s'indexa en l'any de referència 2005. Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

En el càlcul de l'índex per Catalunya s'utilitza el PIB base 2010.

Vegeu també