Saltar al contingut principal

Volum del transport de mercaderies respecte al PIB

Volum del transport de mercaderies respecte al PIB
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 105,0 113,4 (p) Dada provisional 100,3 (p) Dada provisional
2019 102,3 104,5 (p) Dada provisional 96,8 (p) Dada provisional
2018 97,7 102,3 96,2 (p) Dada provisional
2017 95,4 101,8 98,5 (e) Dada estimada
2016 96,3 99,2 97,2 (e) Dada estimada
2015 95,3 97,9 96,2 (e) Dada estimada
2014 93,5 95,5 96,4 (e) Dada estimada
2013 89,2 95,7 97,3 (e) Dada estimada
2012 98,4 96,3 95,5 (e) Dada estimada
2011 97,5 98,7 98,0
2010 100,0 100,0 100,0
2009 111,3 102,2 97,5
2008 129,1 113,8 105,7 (e) Dada estimada
2007 134,3 125,0 107,9 (e) Dada estimada
2006 133,3 120,8 107,3 (e) Dada estimada
2005 133,4 120,6 107,3 (e) Dada estimada
2004 128,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 121,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 122,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 106,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2000 102,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Índex base 2010 = 100.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2022.

Nota metodològica

Índex de volum de transport interior de mercaderies com a % del PIB.

Aquest indicador es defineix com la proporció entre les tones-quilòmetres (interiors) i el PIB (calculat en volums a taxes de canvi de l'any 2010), i s'indexa en l'any de referència 2010. Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

Vegeu també