Saltar al contingut principal

Volum del transport de mercaderies respecte al PIB

Volum del transport de mercaderies respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 102,3 .. .. ..
2018 97,7 102,3 (p) .. 96,6 (p)
2017 95,4 101,9 (p) .. 98,7 (p)
2016 96,3 99,2 .. 97,3 (p)
2015 95,3 97,9 .. 96,0 (p)
2014 93,5 95,5 .. 96,4 (p)
2013 89,2 95,7 .. 97,3 (p)
2012 98,4 96,3 .. 95,5 (p)
2011 97,5 98,7 .. 98,0
2010 100,0 100,0 .. 100,0
2009 111,3 102,2 .. 97,5
2008 129,1 113,8 .. 105,7 (e)
2007 134,3 125,0 .. 107,9 (e)
2006 133,3 120,8 .. 107,3 (e)
2005 133,4 120,6 .. 107,3 (e)
2004 128,7 .. .. ..
2003 121,7 .. .. ..
2002 122,5 .. .. ..
2001 106,0 .. .. ..
2000 102,9 .. .. ..
Unitats: Índex base 2010 = 100.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de desembre de 2020.

Nota metodològica

Índex de volum de transport interior de mercaderies com a % del PIB.

Aquest indicador es defineix com la proporció entre les tones-quilòmetres (interiors) i el PIB (calculat en volums a taxes de canvi de l'any 2010), i s'indexa en l'any de referència 2010. Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

Vegeu també