Saltar al contingut principal
Transport interior de mercaderies (tkm). Carretera
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 98,0 .. .. ..
2017 97,5 94,9 .. 76,7 (e)
2016 97,6 94,7 .. 76,2 (e)
2015 97,4 94,2 .. 75,3 (e)
2014 97,2 94,1 .. 74,8 (e)
2013 97,2 94,7 .. 74,8 (e)
2012 97,4 94,7 .. 74,6 (e)
2011 97,1 95,0 .. 75,0
2010 97,5 95,4 .. 75,7
2009 98,1 96,0 .. 77,0
2008 98,0 95,2 .. 75,5 (e)
2007 98,0 95,5 .. 75,5 (e)
2006 98,1 95,0 .. 75,5 (e)
2005 98,0 94,8 .. 75,6 (e)
2004 97,8 .. .. ..
2003 97,7 .. .. ..
2002 97,9 .. .. ..
2001 97,5 .. .. ..
2000 97,4 .. .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport interior de mercaderies (tkm). Ferrocarril i fluvial
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 2,0 .. .. ..
2017 2,5 5,1 .. 23,3 (e)
2016 2,4 5,3 .. 23,8 (e)
2015 2,6 5,8 .. 24,7 (e)
2014 2,8 5,9 .. 25,2 (e)
2013 2,8 5,3 .. 25,2 (e)
2012 2,6 5,3 .. 25,4 (e)
2011 2,9 5,0 .. 25,0
2010 2,5 4,6 .. 24,3
2009 1,9 4,0 .. 23,0
2008 2,0 4,8 .. 24,5 (e)
2007 2,0 4,5 .. 24,5 (e)
2006 1,9 5,0 .. 24,5 (e)
2005 2,0 5,2 .. 24,4 (e)
2004 2,2 .. .. ..
2003 2,3 .. .. ..
2002 2,1 .. .. ..
2001 2,5 .. .. ..
2000 2,6 .. .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 de desembre de 2019.

Nota metodològica

Percentatge de transport interior de mercaderies realitzat per carretera respecte al total del transport interior, expressat en tones-quilòmetres (tkm). El rendiment de transport (tones-quilòmetres) hauria de ser comunicat pels països segons el "principi de territorialitat". Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

Vegeu també