Saltar al contingut principal

Establiments turístics

Establiments turístics. Total 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 6.698 100,0
Espanya 52.894 100,0
Zona euro 461.693 100,0
Unió Europea-27 617.953 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
Establiments turístics. Hotels 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 3.017 45,0
Espanya 19.683 37,2
Zona euro 140.564 30,4
Unió Europea-27 162.193 26,2
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
Establiments turístics. Altres 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 3.681 55,0
Espanya 33.211 62,8
Zona euro 321.129 69,6
Unió Europea-27 455.760 73,8
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).

Darrera actualització: 29 de gener de 2021. Sèries revisades el 10 de maig de 2021.

Nota metodològica

La unitat local correspon a una empresa o part d'ella situada en un lloc delimitat topogràficament. En aquest lloc es fa una activitat econòmica en què —llevat d'excepcions— una o més persones treballen (encara que només sigui a temps parcial) per compte d'una mateixa empresa. L'establiment s'ajusta a la definició d'unitat local com a unitat de producció. Això és independent de que l'allotjament dels turistes sigui l'activitat principal o secundària. Això vol dir que tots els establiments es classifiquen en el sector de l'allotjament si la seva capacitat supera el mínim nacional, encara que la major part del volum de negoci procedeix de la restauració o altres serveis.

Vegeu també