Saltar al contingut principal

Establiments turístics

Establiments turístics. Total 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 6.699 100,0
Espanya 51.418 100,0
Zona euro 450.262 (e) 100,0
Unió Europea 684.737 (e) 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Dada estimada.
Establiments turístics. Hotels 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 3.021 45,1
Espanya 19.657 38,2
Zona euro 140.492 (e) 31,2
Unió Europea 201.676 (e) 29,5
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Dada estimada.
Establiments turístics. Altres 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 3.678 54,9
Espanya 31.761 61,8
Zona euro 309.770 (e) 68,8
Unió Europea 483.061 (e) 70,5
Unitats: Nombre.
Font: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 12 de juliol de 2019. Sèries revisades el 30 de desembre de 2019.

Nota metodològica

La unitat local correspon a una empresa o part d'ella situada en un lloc delimitat topogràficament. En aquest lloc es fa una activitat econòmica en què —llevat d'excepcions— una o més persones treballen (encara que només sigui a temps parcial) per compte d'una mateixa empresa. L'establiment s'ajusta a la definició d'unitat local com a unitat de producció. Això és independent de que l'allotjament dels turistes sigui l'activitat principal o secundària. Això vol dir que tots els establiments es classifiquen en el sector de l'allotjament si la seva capacitat supera el mínim nacional, encara que la major part del volum de negoci procedeix de la restauració o altres serveis.

Vegeu també