Saltar al contingut principal
Residus municipals. Generació
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 527 476 (e) 502
2018 523 475 492
2017 509 473 491
2016 495 463 490
2015 493 456 480
2014 486 448 478
2013 475 454 478
2012 492 468 488
2011 537 485 499
2010 558 510 503
2009 562 542 510
2008 581 551 518
2007 597 578 517
2006 598 590 513
2005 596 588 506
2004 606 600 500
2003 595 646 502
2002 573 637 515
2001 565 652 509
2000 556 653 513
Unitats: Kg/hab./any.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 27 de novembre de 2020. Sèries revisades el 4 de febrer de 2021.

Nota metodològica

Aquest indicador presenta la quantitat de residus municipals generats, mesurats en kg per persona i any.

Consisteix en els residus recollits per les autoritats municipals i gestionats pel sistema de recollida de residus. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

La quantitat anual de residus es divideix per la població de l'any en qüestió. La població de Catalunya és a 1 de gener; per a Espanya i la Unió Europea s'utilitza la mitjana anual de la població.

D'acord amb les directrius de l'Eurostat, els qüestionaris de residus inclouen els següents tipus de materials: paper, cartró i productes de paper, plàstics, vidres, metalls, menjar i residus de jardí i tèxtils.

Les dades són provisionals.