Saltar al contingut principal
Índex de dependència de la gent gran
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2021 28,9 (p) .. .. ..
2020 28,8 29,7 32,7 (p) 32,0 (p)
2019 28,8 29,5 32,2 (b) 31,4 (b)
2018 28,7 29,2 31,7 (p) 30,8 (p)
2017 28,4 28,7 31,2 (b) 30,2 (b)
2016 28,1 28,3 30,6 29,6
2015 27,8 27,9 30,1 (b) 29,0 (b)
2014 27,1 27,2 29,5 (b) 28,3 (b)
2013 26,2 26,3 28,9 27,7
2012 25,4 25,7 28,3 (b) 27,1 (b)
2011 24,8 25,2 27,8 (b) 26,6 (b)
2010 24,2 24,6 27,6 26,3 (b)
2009 23,8 24,1 27,2 26,0
2008 23,6 23,8 26,9 25,7 (b)
2007 23,8 24,0 26,7 25,4
2006 24,1 24,2 26,4 25,1
2005 24,0 24,0 25,9 24,7
2004 24,7 24,4 25,5 24,4
2003 25,1 24,7 25,2 24,1
2002 25,3 24,8 24,8 23,8
2001 25,2 24,5 24,5 23,4 (b)
2000 25,1 24,1 24,0 ..
Unitats: Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2021.

Nota metodològica

L'índex de dependència de la gent gran és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. Es tracta d'una de les mesures clàssiques de l'estructura per edat i l'envelliment de la població.

La dada de Catalunya s'ha calculat a partir de la informació per edat de les Estimacions de població que elabora l'Idescat.