Saltar al contingut principal

PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 112 90 105 100
2018 112 91 106 100
2017 114 92 106 100
2016 113 91 106 100
2015 112 90 106 100
2014 111 89 106 100
2013 110 89 107 100
2012 110 90 107 100
2011 112 92 108 100
2010 115 95 108 100
2009 120 100 108 100
2008 122 101 108 100
2007 127 103 109 100
2006 128 103 109 100
2005 125 100 109 100
2004 123 98 109 100
2003 122 98 110 100
2002 122 98 111 100
2001 122 97 112 100
2000 123 95 112 100
Unitats: UE-28=100.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 30 de juliol de 2020.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica de les unitats de producció residents en un territori. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo.

El PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC) s'expressa en relació amb la Unió Europea (UE-28) igual a 100.

Per al càlcul del PIB per habitant s’utilitza com a denominador la població total: En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB per habitant obtingut de les estimacions de l'Idescat del PIB (Revisió estadística 2019) i de la població a 1 de juliol.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-28 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat i s'ha respectat el seu criteri metodològic d'aplicar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

Les dades han estat actualitzades d’acord amb la Revisió estadística 2019 que substitueix l’anterior Base 2010.