PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 113 91 106 100
2017 114 92 106 100
2016 114 91 106 100
2015 113 91 106 100
2014 112 90 107 100
2013 110 89 107 100
2012 111 91 107 100
2011 113 92 108 100
2010 116 96 108 100
2009 121 100 108 100
2008 123 101 109 100
2007 127 103 109 100
2006 128 103 109 100
2005 125 101 109 100
2004 123 98 110 100
2003 122 99 111 100
2002 122 98 111 100
2001 122 97 112 100
2000 123 95 112 100
Unitats: UE-28=100.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 10 de juliol del 2019.

Nota metodològica

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo. El PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC) s'expressa en relació amb la Unió Europea (UE-28) igual a 100.

Població total: En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-28 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat. S'ha respectat el criteri metodològic d'Eurostat d'utilitzar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB per habitant obtingut de les estimacions de l'Idescat del PIB (base 2010) i de la població a 1 de juliol. La base d'aquest PIB és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.