Saltar al contingut principal
Percentatge d'ingressos del 40% de la població amb menys ingressos
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 19,7 .. ..
2019 20,3 19,3 21,4 (e)
2018 20,6 19,1 21,2 (e)
2017 19,8 18,5 21,2 (e)
2016 20,3 18,4 21,0 (e)
2015 19,7 18,2 20,9 (e)
2014 19,0 18,2 20,9 (e)
2013 19,9 18,9 21,2
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de rendes que rep el 40% inferior de la població. El concepte de renda utilitzat és el total de la renda de la llar disponible.