Saltar al contingut principal

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sexe

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 9,3 .. ..
Dones 9,5 .. ..
Total 9,4 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 23,3 .. ..
Dones 22,0 .. ..
Total 22,6 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població incapaç de mantenir adequadament escalfada la llar. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,8 .. ..
Dones 5,7 .. ..
Total 5,8 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.