Saltar al contingut principal

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament per situació de pobresa

Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament. Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 20,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,2 17,1 9,3
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 07.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament (per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 36,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 37,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 36,7 30,1 20,2
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 07.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament (per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 13,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 16,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 14,9 13,8 7,2
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 07.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 24 d'abril de 2023. Sèries revisades el 4 de maig de 2023.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.