Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat per malalties cròniques

Taxa de mortalitat per malalties cròniques. Per sexe 2018
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 109,1 .. ..
Dones 56,8 .. ..
Total 82,3 .. ..
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Nota metodològica

L’indicador mesura la taxa de mortalitat estandarditzada de malalties cròniques. Les malalties cròniques incloses a l’indicador són neoplàsies malignes, diabetis mellitus, cardiopaties isquèmiques, malalties cerebrovasculars, malalties cròniques de les vies respiratòries baixes i malalties hepàtiques cròniques (codis C00 a C97 de la Classificació internacional de malalties (CIM), E10 a E14, I20 a I25, I60 a I69 i J40 a J47). La mort per malalties cròniques es considera prematura si es produeix abans dels 65 anys. La taxa es calcula dividint el nombre de persones de menys de 65 anys que moren a causa d’una malaltia crònica per la població total de menys de 65 anys.

Les dades sobre causes de mort fan referència a la causa subjacent que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és "la malaltia o lesió que va iniciar el tren d'esdeveniments morbosos que condueixen directament a la mort o les circumstàncies de l'accident "violència que va causar la lesió mortal". Les dades sobre causes de mort es deriven dels certificats de defunció, que són obligatoris a tots els estats membres.