Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat per tuberculosi, VIH i hepatitis

Taxa de mortalitat per tuberculosi, VIH i hepatitis. Per sexe 2018
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 3,7 .. ..
Dones 1,8 .. ..
Total 2,7 .. ..
Unitats: Nombre per cada 100.000 habitants.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mesura l'índex de mortalitat estandarditzada per tuberculosi, sida i hepatitis (codis de la Classificació internacional de malalties (CIM) A15-A19_B90, B15-B19_B942 i B20-B24). La taxa es calcula dividint el nombre de persones que moren a causa de malalties transmissibles seleccionades per la població total.

Les dades sobre causes de mort (CM) fan referència a la causa subjacent que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és "la malaltia o lesió que ha iniciat el tren d'esdeveniments mòrbids que condueixen directament a la mort o les circumstàncies de l'accident o violència que han provocat la lesió mortal". Les dades de CM deriven dels certificats de defunció. El certificat mèdic de defunció és una obligació a tots els estats membres.

Les dades es presenten com a índexs de mortalitat estandarditzats, és a dir que s'ajusten a una distribució d'edat estàndard per mesurar els índexs de mortalitat independentment de les diferents estructures d'edat de les poblacions. Aquest enfocament millora la comparabilitat al llarg del temps i entre països. Els índexs de mortalitat estandarditzats que s'utilitzen aquí es calculen sobre la base de la població estàndard comunitària.