Saltar al contingut principal
Càrrecs ocupats per dones en l'alta direcció
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 26,6 26,4 28,4
2018 25,5 23,7 26,4
2017 25,7 22,0 25,1
2016 21,8 20,3 23,6
2015 20,4 18,7 22,2
2014 17,5 16,9 19,8
2013 17,3 14,8 17,5
2012 16,1 12,3 15,4
2011 17,0 11,1 13,4
2010 16,9 9,5 11,8
2009 18,2 9,6 10,9
2008 17,5 8,0 10,6
2007 18,4 6,2 10,3
2006 15,3 4,5 9,6
2005 16,1 4,3 9,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat i ICD. Índex d'igualtat de gènere. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2021.

Estadística IIG

Nota metodològica

L’indicador mesura el percentatge de dones en consells d’administració de les empreses més importants que cotitzen a la borsa (les accions d’aquestes societats es comercialitzen a la borsa).