Saltar al contingut principal
Consum final d'energia a les llars per càpita
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 278,6 (p) 313,0 550,0 (b)
2018 288,8 321,0 553,0 (p)
2017 271,7 314,0 565,0 (b)
2016 267,5 327,0 566,0
2015 274,5 323,0 552,0 (b)
2014 271,0 319,0 530,0 (b)
2013 290,5 320,0 603,0
2012 298,9 333,0 597,0 (b)
2011 298,2 335,0 572,0 (b)
2010 334,3 364,0 632,0 (b)
2009 325,8 344,0 595,0
2008 318,9 338,0 601,0 (b)
2007 316,5 347,0 569,0
2006 329,2 352,0 608,0
2005 360,7 348,0 614,0
2004 348,6 343,0 609,0
2003 343,2 331,0 614,0
2002 311,2 314,0 595,0
2001 317,2 310,0 610,0 (b)
2000 308,4 297,0 579,0
Unitats: kg equivalents de petroli.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(p) Dada provisional.
Indicador ODS Indicador 07.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

Estadística ENE

Nota metodològica

L'indicador mesura la quantitat d'electricitat i calor que consumeix cada ciutadà a casa, excloent l'energia que s'utilitza per al transport. Com que l'indicador fa referència al consum energètic final, només es té en compte l'energia que fan servir els consumidors finals. S'exclou el consum del mateix sector energètic.