Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta per habitant

Renda familiar disponible bruta per habitant 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
PPC (preus corrents) 23.455,1 (p) Dada provisional 20.478,0 (p) Dada provisional 24.271,0
Índex UE-27 = 100 96,6 (p) Dada provisional 84,0 (p) Dada provisional 100,0
Unitats: PPC (preus corrents).
Font Catalunya: Comptabilitat regional d'Espanya i Comptes de renda de les llars de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Indicador ODS Indicador 10.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

L'indicador reflecteix el poder adquisitiu de les llars i la seva capacitat per invertir en béns i serveis o estalviar per al futur, comptabilitzant els impostos i les contribucions socials i les prestacions socials monetàries en espècie. Es calcula com la renda disponible bruta ajustada de les llars i les entitats sense ànim de lucre que serveixen llars (ESALSL) dividida per les paritats del poder adquisitiu (PPA) del consum individual real de les llars i pel total de la població resident.

Els valors també s'ofereixen com a índex calculat en relació amb la mitjana de la Unió Europea establerta a 100. Si l'índex d'un país és superior a 100, el nivell de renda disponible bruta ajustada de les llars per càpita d'aquest país és superior a la mitjana de la UE i viceversa. Tingueu en compte que aquest índex està pensat per a comparacions entre països en lloc de comparacions temporals.