Saltar al contingut principal

Superfície de les àrees terrestres protegides (15.20)

Superfície de les àrees terrestres protegides 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Superfície 9.839,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Percentatge 30,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Km².
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 15.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 13 de juny de 2023.

PENP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits (PENP).

Nota metodològica

L'indicador mesura la superfície dels espais terrestres designats segons Natura 2000. La xarxa Natura 2000 comprèn àrees marines i terrestres protegides designades segons les directives d'hàbitats i aus de la UE amb l'objectiu de mantenir o restaurar un estat de conservació favorable per als tipus d'hàbitats i les espècies d'interès comunitari.

Cada país ha d'emplenar un formulari de dades estàndard on s'informen detalladament dels espais designats segons les directives, que inclouen la mida del lloc en km², els hàbitats i les espècies existents i el percentatge de cobertura de l'espai. S'ha desenvolupat una tipologia exhaustiva per donar suport als informes precisos.