Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 8 de novembre de 2012

Dades de la convocatòria

Dia: 8 de novembre del 2012. Hora: 11.00 hores

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2011.
  4. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013: relació d'actuacions, elements normatius i aspectes econòmics.
  5. El sistema de registres estadístics de l'Idescat: presentació de la fase inicial del projecte.
  6. Torn obert de paraules.