Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 13 de novembre de 2013

Dades de la convocatòria

Dia: 13 de novembre de 2013. Hora: 12.00 hores

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014.
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012.
  5. Consideració i debat de la proposta de nou Decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  6. Presentació de la proposta de Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014)
  7. Torn obert de paraules.