Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 4 de novembre de 2015

Dades de la convocatòria

Dia: 4 de novembre de 2015. Hora: 11.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016.
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014.
  5. Informació sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.
  6. Torn obert de paraules.