Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 10 de novembre de 2016

Dades de la convocatòria

Dia: 10 de novembre de 2016. Hora: 10.30 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017.
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015.
  5. Torn obert de paraules.