Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya de 30 d'octubre de 2013

Dades de la convocatòria

Dia: 30 d'octubre de 2013. Hora: 16.30 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014.
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012.
  5. Consideració i debat de la proposta de nou Decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  6. Torn obert de paraules.