Saltar al contingut principal

Codi: 004/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, resta de l'Estat i de l'estranger, continuant els treballs d'ampliació de les tabulacions i desagregació de la informació.

Univers objecte d'estudi: Moviments residencials fets per la població de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 300.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Organisme informador: Idescat. Àrea de Població i Territori

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
004/2012/001 Universitat de Lleida 12/02/2014