Saltar al contingut principal

Fitxer: Enquesta als turistes a la ciutat de Barcelona

Codi: 004/2017

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre els turistes, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil del turisme de Barcelona.

Univers objecte d'estudi: Turistes que passen entre 1 i 28 nits a Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Ajuntament de Barcelona

Cessions: 0