Saltar al contingut principal

Codi: 009/2012

Finalitat del fitxer: Obtenir estimacions d'indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars específics per a Catalunya i estimacions territorials dels principals indicadors en el marc de la metodologia de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts per a Catalunya a partir de l'Enquesta TIC a les llars de l'INE.

Univers objecte d'estudi: Persones de 16 anys o més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.076

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació