Saltar al contingut principal

Ampliació de resultats de la mobilitat obligada

Aquest apartat conté informació referida a la mobilitat obligada per raó de treball o estudi a partir de la comparació entre el municipi de residència dels ocupats o dels estudiants i el municipi on treballen o estudien. La informació està desagregada per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies.

En el cas dels censos de població dels anys 1991, 1996 i 2001, la informació dels municipis es difon desagregada per sexe i tipus de transport. Pel que fa a la mobilitat obligada per raó de treball, la població ocupada s'ofereix desagregada per professió, sector d'activitat i situació professional, de tots els municipis.

En el cas del Cens de població 2011, com que està fet a partir de dades provinents d'enquesta, s'ofereix l'explotació de la mobilitat en dos apartats diferents.

D'una banda, com en els censos anteriors, es difon la mobilitat desagregada per sexe i mitjà de transport per províncies i àmbits del pla territorial. En el cas dels municipis i comarques, només es dóna informació dels de 80.000 habitants i més.

D'altra banda, es dóna informació territorial amb la mobilitat del total d'ocupats o estudiants per a totes les comarques i els municipis de més de 10.000 habitants.

A causa del caràcter mostral de la informació del Cens de població 2011, les caselles calculades amb menys de 10 unitats mostrals apareixen amb el símbol "··". D'altra banda, els resultats del Cens de població 2011 s'han arrodonit i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Per al Cens de població 2011 s'ha analitzat la mobilitat obligada per raó de treball i estudi dels municipis de més de 200.000 habitants, segons el codi postal de residència de la població ocupada i dels alumnes, i la localització del centre de treball o estudi. Aquesta informació es publica en format csv.

Mobilitat obligada del Cens de població de 2011. Comarques i municipis de més de 80.000 habitants

Taules disponibles
Àmbit territorial

Mobilitat obligada del Cens de població de 2011. Municipis de més de 10.000 habitants

Taules disponibles
Àmbit territorial