Saltar al contingut principal

Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

Aquest apartat de dades conté informació referida a la mobilitat realitzada pels estudiants no universitaris entre el lloc de residència i el lloc d'estudi. Les dades de la mobilitat d'estudiants no universitaris provenen del registre de la matrícula del Departament d'Educació. Inclou la informació de la població matriculada a Catalunya en cursos d'educació infantil de segon cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius, per sexe, trams d'edat i nivell d'estudis a partir de 3 anys.

L'apartat ofereix informació dels alumnes que es desplacen segons el municipi d'origen i el de destinació classificats per lloc de residència (província, àmbit del Pla territorial, comarca i municipi), lloc d'estudi (província, àmbit del Pla territorial, comarca i municipi), sexe, edat i nivell d'estudis.

Selecció de taula i àmbit territorial

Taules disponibles
Àmbit territorial