Saltar al contingut principal

Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

Aquest apartat de dades conté informació referida a la mobilitat realitzada pels estudiants universitaris entre el lloc de residència i el lloc d'estudi. Les dades de la mobilitat d'estudiants universitaris provenen del registre de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Aquestes dades inclouen la informació de la població matriculada a Catalunya en qualsevol de les 12 universitats catalanes (excepte la UOC perquè és una universitat no presencial).

L'apartat ofereix informació dels alumnes que es desplacen segons el municipi d'origen i el de destinació, classificats per lloc de residència (província, àmbit del Pla territorial, comarca i municipi), lloc d'estudi (província, àmbit del Pla territorial, comarca i municipi) i sexe.

Selecció d'àmbit territorial

Àmbit territorial