Saltar al contingut principal

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2021

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2021.

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social és una explotació específica de fonts estadístiques i administratives per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social. Es tracta de 19 indicadors agrupats en quatre àmbits (renda monetària, mercat de treball, demografia i protecció social), i s'actualitzen els indicadors dels tres darrers.

Els resultats es presenten per àrees bàsiques de serveis socials, per comarques i Aran, i pel conjunt de Catalunya.

L'elaboració d'aquests Indicadors és a càrrec de l'Idescat i el Departament de Drets Socials.