Saltar al contingut principal

Estadística del turisme estranger. 06/2023

El nombre de turistes estrangers que han arribat a Catalunya se situa en 1,8 milions al juny del 2023, enfront dels 1,6 milions del juny del 2022, xifra que suposa un augment interanual de l'11,6%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, el Regne Unit i els Estats Units, amb 270,8, 250,5 i 238,1 milers de turistes, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) i els viatges de negoci tenen una afluència turística d'1,6 milions, 134,6,0 milers i 105,5 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència d'1,3 milions de turistes, i els habitatges de lloguer de 217,9 milers de turistes.