Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 07/2023. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 1,6% al mes de juliol respecte a l'any anterior i se situa en 3.540.230 persones, segons dades provisionals. El Solsonès (11,5%) encapçala les comarques amb un augment interanual més elevat, seguit pel Baix Penedès (2,9%) i el Segrià (2,2%). A l'altre extrem, el nombre d'afiliats ha disminuït a Osona (−2,7%), la Ribera d’Ebre (−2,8%) i la Segarra (−5,0%).

Els resultats de les comarques del Solsonès i la Segarra estan afectats pel canvi d’adscripció comarcal de Torà i Biosca, de la mateixa manera que els d’Osona i el Bages estan afectats per la creació i modificació del Lluçanès.

En relació amb el mes de juny, el nombre d’afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya un 0,2% i també ho ha fet a 15 comarques. Tot i això, els afiliats han pujat a 27 comarques i a Aran respecte al mes anterior.

Per sexe, al conjunt de Catalunya i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta un 1,6%, lleugerament per sobre de l'augment del nombre d'homes, d'un 1,5%.

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 1,3%. Els afiliats de 55 anys o més han augmentat un 4,9%, i els de 45 a 54 anys un 2,2%. Els afiliats menors de 30 anys han augmentat un 2,6%, i ho han fet a 33 comarques i a Aran, especialment al Solsonès (8,2%) i al Segrià (6,3%).

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (8,8%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola, que s’han mantingut pràcticament estables (0,1%) al conjunt de Catalunya.

L'agricultura és el sector on més augmenten les afiliacions en relació amb l’any anterior en termes relatius, un 3,9%, que representa 2.305 afiliacions més que un any enrere. La variació més elevada en nombres absoluts ha estat al Segrià (amb 595 afiliacions més que al juliol de 2022). La construcció augmenta les afiliacions en relació amb l'any anterior, un 2,1% al conjunt de Catalunya (que representa 4.665 afiliacions més). El nombre d'afiliacions en la construcció ha augmentat en 29 comarques i a Aran. El sector dels serveis ha crescut en 43.050 afiliacions respecte a l'any anterior, xifra que representa un increment interanual de l’1,5% i augmenta a tot el territori, excepte a 9 comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten al conjunt de Catalunya, un 0,8% (3.985 afiliacions més), i a 27 comarques.

El grau de parcialitat de les afiliacions per compte d'altri al juliol del 2023 és del 19,4%. En el cas de les dones la proporció és del 26,9%, més del doble que la dels homes (12,2%).

El grau de temporalitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri se situa en el 12,8%, 4,9 punts menys que un any enrere. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (20,7%) i les que el tenen més baix són el Baix Empordà (9,8%) i l’Alt Empordà (10,4%).