Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 75.935 persones al mes d'agost respecte a l'any anterior, xifra que suposa un augment del 2,2%, i se situa en 3.492.275 persones, segons dades definitives. Entre les variacions més elevades hi ha l'augment del Solsonès (12,2%) i les disminucions de la Segarra (−5,2%) i d'Osona (−2,4%), afectades per la creació del Lluçanès o pel canvi d'adscripció comarcal de Torà i Biosca. Les altres variacions més elevades són l'augment del 3,3% registrat al Baix Penedès i la disminució del 3,2% a la Ribera d'Ebre.

En relació amb el juliol, el nombre d'afiliats ha disminuït un 1,4% al conjunt de Catalunya, i també ho ha fet a 39 comarques i a Aran.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta al conjunt de Catalunya un 2,6%, per sobre de l'augment del nombre d'homes, d'un 1,9%.

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys. Els afiliats de 55 anys o més són els que més augmenten al conjunt de Catalunya (5,2%), seguits dels menors de 30 (4,1%) i els de 45 a 54 anys (2,6%); en canvi, els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,5%.

Les afiliacions al sector serveis, que representen el 78,6% del total, han augmentat un 2,5% interanual i han crescut a tot el territori, excepte a 5 comarques. A la indústria les afiliacions han augmentat al conjunt de Catalunya, un 1,1%, i també ho han fet a 32 comarques. Les afiliacions a la construcció han augmentat un 2,2% interanual, i també ho han fet a 31 comarques i Aran. Les afiliacions a l'agricultura han augmentat un 0,4%, la variació més baixa de tots els sectors, que representa 225 afiliacions més que un any enrere.

Per tipus de jornada, el 19,1% de les afiliacions per compte d'altri a l'agost del 2023 són a jornada parcial. En el cas de les dones la proporció és del 26,6%, més del doble que la dels homes (11,9%).

Pel que fa la temporalitat, la proporció d'afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri amb caràcter temporal se situa en el 12,2%, 3,8 punts menys que un any enrere. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (19,6%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,9%) i de l'Alt Empordà (9,7%), que tenen els graus més baixos.

L'Idescat fa públics els resultats definitius del mes d'agost i també de juny i juliol; aquests dos últims ja els va difondre anteriorment amb caràcter provisional.