Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2013

Aquest programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2013. Com a principals novetats, el Decret impulsa l'elaboració d'un sistema de registres estadístics, format pels registres estadístics de població, empreses i territoris, on s'integraran dades de fonts administratives i estadístiques, així com el disseny tecnològic i funcional d'un sistema integrat d'informació estadística a l'Idescat (Plataforma Cerdà). Aquest és el tercer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Actuacions per eixos estratègics i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Població 200020
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1301016156
Comptes i macromagnituds econòmiques 761015101
Activitats estadístiques instrumentals 174324
Difusió estadística 161320
Total 2592537321
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 1521619187
Idescat 89723119
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 2412342306
Total entitats territorials 212023
Total entitats de dret públic 111012
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 2732642341
Total (sense duplicitats) 2592537321
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Nombre d'actuacions 2592537321
Cost directe total estimat (en €) 8.814.500619.3001.237.90010.671.700
Cost directe mitjà estimat (en €) 34.03324.77233.45733.245