Saltar al contingut principal

Pla estadístic de Catalunya 2011–2014

El Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 s'estructura en els cinc eixos estratègics següents:

  • població
  • cohesió social, medi ambient i sostenibilitat
  • comptes i macromagnituds econòmiques
  • activitats estadístiques instrumentals
  • difusió estadística

Aquests eixos estratègics es despleguen en un conjunt de 28 objectius generals que formen la relació dels reptes informacionals i instrumentals que s'han d'assolir durant el període de vigència del Pla. Finalment, aquests objectius es despleguen en 238 activitats estadístiques associades que constitueixen objectius específics, els quals es concretaran en els programes anuals d'actuació estadística (PAAEs).

Programes anuals d'actuació estadística