Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal. 2012 Lloc d'inscripció: Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població resident a l'estranger
De 0 a 4 anys 4.831 4.341 9.172 4,94
De 5 a 9 anys 5.873 5.570 11.443 6,16
De 10 a 14 anys 5.584 5.139 10.723 5,77
De 15 a 19 anys 5.458 5.384 10.842 5,83
De 20 a 24 anys 5.288 5.147 10.435 5,61
De 25 a 29 anys 5.390 5.428 10.818 5,82
De 30 a 34 anys 6.778 7.102 13.880 7,47
De 35 a 39 anys 7.250 8.253 15.503 8,34
De 40 a 44 anys 7.190 7.693 14.883 8,01
De 45 a 49 anys 6.991 7.405 14.396 7,75
De 50 a 54 anys 5.865 5.992 11.857 6,38
De 55 a 59 anys 4.841 4.642 9.483 5,10
De 60 a 64 anys 4.198 4.165 8.363 4,50
De 65 a 69 anys 3.848 3.808 7.656 4,12
De 70 a 74 anys 3.272 3.422 6.694 3,60
De 75 a 79 anys 3.405 3.520 6.925 3,73
De 80 a 84 anys 2.747 2.989 5.736 3,09
De 85 i més anys 2.932 4.107 7.039 3,79
Total 91.741 94.107 185.848 100,00
% 49,36 50,64 100,00
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció