Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal

Població resident a l'estranger per sexe i edat quinquennal. 2017 Lloc d'inscripció: Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població resident a l'estranger
De 0 a 4 anys 7.868 7.362 15.230 5,36
De 5 a 9 anys 11.009 9.972 20.981 7,38
De 10 a 14 anys 10.561 9.684 20.245 7,12
De 15 a 19 anys 9.588 9.028 18.616 6,55
De 20 a 24 anys 8.836 8.865 17.701 6,22
De 25 a 29 anys 8.137 8.378 16.515 5,81
De 30 a 34 anys 9.326 9.725 19.051 6,70
De 35 a 39 anys 11.330 11.435 22.765 8,01
De 40 a 44 anys 12.131 11.980 24.111 8,48
De 45 a 49 anys 10.977 10.341 21.318 7,50
De 50 a 54 anys 9.868 9.298 19.166 6,74
De 55 a 59 anys 7.658 7.349 15.007 5,28
De 60 a 64 anys 5.874 5.694 11.568 4,07
De 65 a 69 anys 4.819 4.892 9.711 3,41
De 70 a 74 anys 4.148 4.316 8.464 2,98
De 75 a 79 anys 3.315 3.498 6.813 2,40
De 80 a 84 anys 3.171 3.484 6.655 2,34
De 85 i més anys 4.534 5.923 10.457 3,68
Total 143.150 141.224 284.374 100,00
% 50,34 49,66 100,00
No es publiquen freqüències inferiors a 4 casos.
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

Selecció de lloc d'inscripció o de residència

Lloc de residència
Lloc d'inscripció