Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Barcelona
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 7.276 6.999 14.275 3,97
De 5 a 9 anys 6.655 6.321 12.976 3,61
De 10 a 14 anys 5.897 5.409 11.306 3,15
De 15 a 19 anys 6.268 5.506 11.774 3,28
De 20 a 24 anys 12.926 12.673 25.599 7,12
De 25 a 29 anys 25.055 27.151 52.206 14,52
De 30 a 34 anys 30.479 30.548 61.027 16,98
De 35 a 39 anys 25.837 24.153 49.990 13,91
De 40 a 44 anys 20.508 18.108 38.616 10,74
De 45 a 49 anys 14.582 12.758 27.340 7,61
De 50 a 54 anys 10.211 9.006 19.217 5,35
De 55 a 59 anys 6.775 6.492 13.267 3,69
De 60 a 64 anys 4.052 4.609 8.661 2,41
De 65 a 69 anys 2.560 3.146 5.706 1,59
De 70 a 74 anys 1.465 2.027 3.492 0,97
De 75 a 79 anys 772 1.190 1.962 0,55
De 80 a 84 anys 468 695 1.163 0,32
85 anys o més 331 572 903 0,25
Total 182.117 177.363 359.480 100,00
% 50,66 49,34 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic