Saltar al contingut principal

Cerca de població

Entitat singular amb 1.800 habitants (01.01.2020).

Unitats territorials amb el terme cercat «Tamarit»
Nom Tipus Codi Homes Dones Total
Coincidència exacta (2)
Tamarit (Tarragona) ES 4314820012000 900 900 1.800
Tamarit (Tarragona) NP 4314820012002 279 293 572
Amb la paraula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la paraula cercada.
Amb la partícula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la partícula cercada.
Font: Padró continu de població. Població actualitzada a 01.01.2020.
Nota: En el cas de les entitats inframunicipals, s'inclou al final del seu nom el municipi al qual pertany entre parèntesis i en versaletes.