Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2012 Pallars Sobirà Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
República Dominicana 6 10 16 94,12 0,07
Resta de països 0 1 1 5,88 :
Total subcontinent 6 11 17 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic