Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2007 Manresa Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Rússia 34 70 104 36,75 0,83
Ucraïna 54 40 94 33,22 0,72
Moldàvia 17 13 30 10,60 0,98
Sèrbia i Montenegro 11 9 20 7,07 2,02
Geòrgia 10 9 19 6,71 0,62
Belarús .. .. 10 3,53 1,01
Resta de països 5 1 6 2,12 :
Total subcontinent 133 150 283 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic