Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2012 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Xina 2.833 2.483 5.316 99,59 10,77
Mongòlia 5 8 13 0,24 12,26
Japó .. .. 7 0,13 0,34
Resta de països 1 1 2 0,04 :
Total subcontinent 2.843 2.495 5.338 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic