Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2017 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Xina 2.444 2.269 4.713 99,77 8,23
Japó .. .. 7 0,15 0,29
Resta de països 1 3 4 0,08 :
Total subcontinent 2.449 2.275 4.724 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic