Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2002 Pallars Sobirà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Equador 16 18 34 14,72 0,09
Portugal 16 14 30 12,99 0,67
Marroc, el .. .. 19 8,23 0,02
França 13 4 17 7,36 0,13
Colòmbia 7 10 17 7,36 0,07
Regne Unit 8 6 14 6,06 0,18
Andorra 4 8 12 5,19 1,91
Alemanya 4 5 9 3,90 0,07
Argentina .. .. 9 3,90 0,07
Brasil 4 4 8 3,46 0,17
Perú .. .. 8 3,46 0,06
Hondures .. .. 5 2,16 0,40
Bolívia .. .. 5 2,16 0,18
Bulgària .. .. 4 1,73 0,20
Irlanda .. .. 4 1,73 0,79
Polònia .. .. 4 1,73 0,26
Resta de països 16 16 32 13,85 :
Total 122 109 231 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic