Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2019 Pallars Sobirà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 150 165 315 46,60 0,35
Marroc 28 25 53 7,84 0,02
Brasil 14 20 34 5,03 0,16
Algèria 11 13 24 3,55 0,27
Itàlia 12 9 21 3,11 0,03
França 10 7 17 2,51 0,05
Alemanya 5 9 14 2,07 0,08
Equador 6 8 14 2,07 0,05
Colòmbia 5 8 13 1,92 0,04
Regne Unit 7 5 12 1,78 0,06
Resta de països 75 82 : 23,22
No hi consta país 2 0 : 0,30
Total 325 351 676 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic