Saltar al contingut principal

AFI Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

L'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat ofereix informació sobre el nombre d'afiliats i afiliacions per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons tipus de contracte i tipus de jornada encreuades per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es publiquen dades d'afiliats (cada persona es compta una sola vegada amb independència del seu nombre d'afiliacions en alta) i d'afiliacions (una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents). Cal tenir en compte que, fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia hàbil del trimestre.

Àmbit geogràfic: Fondarella

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

El municipi en xifres