Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Santa Coloma de Gramenet
Selecció per nivell geogràfic
01/2024 (p)
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Gener del 2024 (p)
Espanyola Estrangera Total
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 20 30 50
B Indústries extractives 5 0 5
C Indústries manufactureres 3.800 680 4.480
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35 0 35
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 430 55 480
F Construcció 2.830 2.030 4.860
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 6.735 2.295 9.030
H Transport i emmagatzematge 2.885 570 3.455
I Hostaleria 2.385 2.310 4.695
J Informació i comunicacions 1.175 130 1.305
K Activitats financeres i d'assegurances 500 35 535
L Activitats immobiliàries 290 65 355
M Activitats professionals, científiques i tècniques 1.780 210 1.990
N Activitats administratives i serveis auxiliars 4.555 1.295 5.850
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1.810 85 1.900
P Educació 2.110 90 2.200
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 4.780 500 5.280
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 700 90 790
S Altres serveis 1.045 445 1.490
T Activitats llars 1.015 745 1.760
U Organismes extraterritorials 0 0 0
Total 38.885 11.660 50.545
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.